ชื่อของดอกไม้ ภาษาไทย/อังกฤษ

     การกล่าวถึงชื่อดอกไม้ หรืออ้างถึงชื่อดอกไม้ พรรณไม้ต่างๆ ถ้าเป็นหนังสือวิชาการ หรือเกี่ยวกับพรรณไม้ ดอกไม้  มีกจะกล่าวอ้างถึงชื่อ ๒ ประเภท  ได้แก่ชื่อทางวิทยาศาสตร์  และชื่อสามัญ  ชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาจะจัดตามประเภทสายพันธ์ หรือความรู้ทางวิทยศาสตร์เพื่อให้เป็นที่รู้กันของผู้เรียนทางวิทยาศาสตรย์โดยมากจะชื่อยาว หรือจำยาก อ่านครั้งเดียวแล้วไม่ค่อยจำกันได้  อีกชื่อ เรียกกันว่าชื่อสามัญ อาจจะเป็นชื่อที่ตั้งตามภาษาของคนพื้นเมืองเอง  โดยมากแล้วก็จะเรียกตามคุณลักษณะที่ปรากฎเห็นแก่สายตาคนมองเอง  อย่างไทย ดอกไม้ชนิดหนึ่งบานแล้วอยู่ ทนอยู่นาน  จนแห้งไปเอง เราเรียกว่าบานไม่รู้โรย อย่างนี้เป็นต้น ในภาษาอื่นๆ ก็เป็นภาษาท้องถิ่นเขาเหมือนกัน เขาก็เรียกตามท้องถิ่นเขา ในที่นี่ เรามาดูชื่อดอกไม้ต่างๆ ตามภาษาอังกฤษกัน

 

 = ชบา   Hibiscus
 = อัญชัน   Asian pigeonwings
 = แก้ว   Orange Jessamine
 = กระดังงา   Ylang-Ylang/ Perfume Tree
 = กุหลาบ   Rose
 = พุทธรักษา   Canna flower
 = ชวนชม   Impala Lily
 = ชงโค   Purple Orchid Tree
 = บัว   Lotus
 = ทานตะวัน   Sunflower
 = กล้วยไม้   Orchid
 = จำปี   White Champaka
 = จำปา   Organge Champaka
 = ยี่โถ   Oleander หรือ Sweet Oleander
 = ลำดวน   White chesewood
 = แก้วเจ้าจอม   Lignum Vitae
 =โกสน   Croton
 = ดอกดาวเรือง   Marigold
 = บานชื่น   Zania
 = หางนกยูง   Peacock Flower
 = ดาวกระจาย   Cosmos
 = ช้องนาง   Bush Clock Vine
 = ดาหลา   Torch Ginger
 = เข็ม   Rubiaceae
 = เฟื้องฟ้า   Paper flower
 = ลีลาวดี   Plumeria
 = หน้าวัว   Flamingo Flower
 = ปีบ   Cork Tree
 = ราตรี   Night Blooming Jasmine
 = รัก   Crown Flower
 = กัลปพฤกษ์   Pink Cassia/Pink Shower
 = บานไม่รู้โรย   Globe amaranth
 = พุดซ้อน   Gardenia
 = มะลิ   Jasmine