ทุกวันนี้ ป่าไม้ที่เป็นธรรมชาติจริงๆ หายากแล้วนอกจากป่าสงวน  ยิ่งเมืองไทยแล้ว หายาก จนบางคนบอกว่า เขตไหน พื้นที่ไหนที่ไม่มีป่า นั่นแหล่ะประเทศไทย ส่วนพื้นที่ไหน เป็นสีเขียว  นั่นคือพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน  คำกล่าวนี้จริงหรือไม่ ผู้เขียนไม่ทราบ ท่านผู้อ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้

 

ความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้ เช่น
ป่าไม้เป็นส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของวัฏจักรธรรมชาติ
ป่าไม้ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำให้อุดมสมบูรณ์
ป่าไม้ช่วยปรับสภาพบรรยากาศให้น่ารื่นรมย์
ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต่างๆ มากมาย
ป่าไม้เป็นแหล่งปัจจัยสี่ ป่าไม้เป็นแหล่งผลิต/ผู้ผลิตตามธรรมชาติ
ป่าไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด
ป่าไม้เป็นแนวป้องกันลมพายุได้ตามธรรมชาติ
ป่าไม้ช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อย่างดีเยี่ยม
และป่าไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อน