ภาพกล้วยไม้

     กล้วยไม้ หรือคนไทยเรียกอีกอย่างว่า เอื้อง เป็นพืชดอกที่มีความสวยงาม สีสันหลากหลาย น่าตรึงใจ กล้วยไม้นี้ กล่าวกันว่ามีประมาณ 880 สกุล และยังแยกเป็นชนิดอีก  22,000 ชนิด ที่มีการยอมรับ คิดเป็น 6–11% ของพืชมีเมล็ด  กล้วยไม้มีการค้นพบราวๆ 800 ชนิด ทุกๆปี มีสกุลใหญ่ๆ ของกล้วยไม้ คือ Bulbophyllum 2,000 ชนิด, Epidendrum 1,500 ชนิด, Dendrobium 1,400 ชนิด และ Pleurothallis 1,000 ชนิด  สายพันธุ์ของกล้วยไม้ที่ขึ้นและเจริญเติบโตในป่า เราเรียกกันว่า กล้วยไม้ป่า
กล้วยไม้จัดอยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว อยู่ในวงศ์กล้วยไม้ มีลักษณะการเติบโตแบบต่างๆ ได้แก่
-กล้วยไม้อากาศ คือ กล้วยไม้ที่เกาะอาศัยอยู่บนต้นไม้อื่น โดยมีรากเกาะอยู่กับกิ่งไม้หรือลำต้นของต้นไม้นั้นๆ
-กล้วยไม้ดิน คือ กล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่ตามพื้นดินที่ปกคลุมด้วยอินทรีย์วัตถุ  อาศัยดินเกิด  ดูดซับอาหาร น้ำ จากดิน
-กล้วยไม้หิน คือ กล้วยไม้ที่ขึ้นตามโขดหิน  ซึ่งเราจะเห็นได้ตามหน้าผา  ฝนังถ้ำ  หรือโขดหินธรรมชาติ ตามป่าเขา